Mikä on Lasten Sankarit?

Lasten Sankarit perustettiin kesällä 2015 tukemaan pitkäaikaissairaita, kehitysvammaisia ja muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevia vähäosaisia lapsia sekä heidän perheitään. Lasten Sankarien keräämät varat käytetään lyhentämättömänä em. lasten perheiden hyväksi, auttaen heitä jaksamaan perusarkea erilaisten iloisten yllätysten ja elämyslahjojen avulla. Jäseninä yhdistyksessä on mm. ensihoitajia, pelastusviranomaisia, poliiseja, hätäkeskuksen työntekijöitä, rajavartiolaitoksen henkilöstöä sekä lääkärihelikoptereiden miehistöä. Lisäksi kuka tahansa voi liittyä Lasten…